• HELLO! PROJECT HARU NO DAI KANSHA HINA MATSURI FESTIVAL 2013